Du er her: 

Opstillede og information om indlevering af evt. lister

Følgende blev opstillet på valgforsamlingen. Gitte Pihl Jørgensen, Anette Hansen og Anders Holck, Hans Hilmer Spring, Klaus Møllgaard og Benny Lyngby Hansen, Ketty Pedersen. de vil være menighedsrådet de næste 4 år hvis ikke der kommer en ny liste inden den 13/10.

Følgende til orientering vedr. evt. afstemningsvalg:

Eventuelt afstemningsvalg

Indleveres der senest 4 uger efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 13. oktober 2020, en kandidatliste, udløses et afstemningsvalg. Kandidatlisten skal være underskrevet af et antal stillere svarende til det antal menighedsrådsmedlemmer, der skal vælges i sognet.

Afstemningsvalget skal afholdes den 17. november 2020.

Valgbestyrelsen skal i forbindelse med offentliggørelsen af resultatet af valgforsamlingen bekendtgøre muligheden for at udløse afstemningsvalg ved indlevering af en kandidatliste.

Klager over valgbestyrelsen og valget

Klager over valget, herunder over valgbestyrelsens afgørelser, indgives skriftligt til biskoppen senest en uge efter, at den samlede valgproces er afsluttet, dvs. senest tirsdag den 24. november 2020.

Inden biskoppen træffer afgørelse, indhentes valgbestyrelsens bemærkninger til klagen.

Biskoppens afgørelse kan indbringes for kirkeministeren senest en måned efter, at afgørelsen er meddelt klageren. Såvel klageren som valgbestyrelsen kan indbringe biskoppens afgørelse for kirkeministeren.

Stiftsadministrationen skal senest ved udgangen af november 2020 markere i Valgsystemet, om der er modtaget en valgklage over valget i det pågældende sogn.

Del dette: