Hyggestuen sidste tirsdag i måneden kl 14 - 16 i præstegården fra januar til juni og september til november

Som sædvanligt er der hyggeligt samvær og fællessang.

Næste hyggestuer:

Tirsdag den 30/4 kl. 14-16

Tirsdag den 28/5 kl. 14-16

Tirsdag den 25/6 kl. 14-16

Det er gratis at deltage. Kaffe og kage kan købes for 20,- kr.

Alle er velkomne.