Hyggestuen sidste tirsdag i måneden kl 14 - 16 i præstegården fra januar til juni og september til november

Som sædvanligt er der hyggeligt samvær og fællessang.

 

Næste hyggestue:

Tirsdag den 28/11 kl. 14-16

Anne-Birthe Ottsen fra Sorø fortæller om Dansk Kherwara Mission, som er en organisation, der driver et pigehjem i Indien.

 

Det er gratis at deltage. Kaffe og kage kan købes for 20,- kr.

Alle er velkomne.

Inger Margrethe Hansen og Birthe Frandsen