Konfirmation

Da du blev døbt, sagde dine forældre ja på dine vegne. Ved konfirmationen er det din egen tur til at sige ja til den kristne tro.
Ved konfirmationen bekræfter Gud det løfte, han gav, da du blev døbt. Nemlig løftet om altid at være der for dig. Også når du nu går fra at være barn til at være ung, for konfirmationen er det kirkelige ritual, der markerer overgangen fra barndom og ungdom.

Mange konfirmander er i tvivl, om de nu tror rigtigt eller nok til at blive konfirmeret. Men man kan ikke sætte tro på formler, så det handler ikke om at tro nok. Tro handler også om tvivl. Og så er det så heldigt, at det ikke kun er dig, der skal sige ja ved konfirmationen. Det er nemlig først og fremmest Gud, der bekræfter at være med dig. Så man kan sige, at du ved konfirmationen ikke siger noget om, hvor meget eller lidt, du tror. Men du siger ja til at blive velsignet og til at Gud er en del af dit liv.
Du skal dog være døbt for at kunne blive konfirmeret, så hvis du ikke allerede er døbt, skal du døbes, før du kan blive konfirmeret.

Konfirmationsforberedelse

Indskrivning til konfirmationen foregår søndag den 12. juni kl. 11-13. Her begyndes med en gudstjeneste og indskrivningen foregår umiddelbart efter denne. Sedler om indskrivning uddeles på Møllevangsskolen.

Hvis ikke konfirmanden går på skolen kan I rekvirere en indskrivningsseddel enten på mail kelp@km.dk eller ved at ringe til kontoret ti - to kl. 10-12 på tlf. 5671 1156.

Konfirmationsforberedelse i Kongsted Kirke starter i oktober med heldagsundervisning fra kl. 8.15 - 15.30, herefter er der undervisning hver onsdag kl. 8.15 - 9.15 (skoleferier undtaget) i uge 6 tager vi til Roskilde Domkirke til konvent om aftenen så der er ingen undervisning om morgenen. Der vil blive en weekend hvor konfirmanderne laver deres egen gudstjeneste, efterfulgt af forældremøde. Undervisningen slutter med heldagsundervisning i ugen før konfirmationen. Information med datoer udsendes til konfirmanderne.

At ”gå til præst” er lidt som at gå til fodbold, spejder eller motorlære. Vi mødes en gang om ugen, hvor du lærer en masse forskellige ting. Når man går til præst lærer du om Gud og Jesus. Vi snakker om livets store spørgsmål, og alt det der virkelig betyder noget. Om kærlighed. Om venner. Men også om hvad der sker, når man dør. Og om at være ked af det. Vi læser, ser film, laver rollespil og skal have konfirmandovernatning, hvor vi skal forberede søndagens gudstjeneste.

Ud over konfirmationsforberedelsen skal du deltage i mindst 10 gudstjenester op til din konfirmation.

Sådan foregår selve konfirmationen

Ved konfirmationer i Kongsted Kirke går præster og konfirmander ind i kirken sammen. Som konfirmand får du din helt egen plads – nemlig på en stol ud for den stolerække, hvor din familie sidder.
Konfirmationen starter som en almindelig gudstjeneste med indgangsbøn, salme og læsning fra Bibelen. Så holder præsten en kort prædiken, der også er en tale til jer konfirmander. Og I siger trosbekendelsen sammen.


Selve ritualet foregår oppe ved alteret, hvor I konfirmander knæler. Præsten siger hver enkelt konfirmands navn, og du bekræfter troskendelsen ved at sige ja og blive velsignet. Bagefter siger præsten et bibelvers – dit helt eget konfirmationsord, som du kan tage med videre ud i livet.
Når alle er blevet konfirmeret, slutter I af med at sige fadervor sammen.
Resten af gudstjenesten sidder du nede på din plads, og alle konfirmander forlader kirken i procession sammen med præsten før resten af menigheden.

Kommende datoer

Konfirmationer i Kongsted kirke i 2017 afholdes St. Bedesag den 12. maj og Kr. Himmelfartsdag den 25. maj. Begge dage kl. 10.00.